Služby pre PREDÁVAJÚCICH:

 • Pridelenie osobného makléra, ktorý sa bude venovať predaju vašej nehnuteľnosti a bude vás sprevádzať celým procesom predaja.
 • Vyhotovenie fotodokumentácie a výstižného popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky osobným maklérom.
 • Nastavenie predajnej ceny.
 • Nastavenie stratégie predaja nehnuteľnosti – vždy zohľadňujeme vaše potreby a záujmy.
 • Prezentácia a inzercia vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke a na najnavštevovanejších realitných internetových portáloch.
 • Inzercia vašej nehnuteľnosti v printových médiách.
 • Platené odkazy vo vyhľadávačoch (Google kampaň), vyhotovenie newslettru a využitie ďalších podporných marketingových nástrojov (po dohode).
 • Prioritné oslovenie klientov z našej databázy dopytujúcich ešte pred samotným zverejnením ponuky.
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov.
 • Spolupráca s vybranými realitnými kanceláriami pri hľadaní vhodného kupujúceho.
 • Pravidelne vás informujeme o všetkých záujmoch o vašu nehnuteľnosť.
 • Kvalitný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju alebo prevodu členských práv (pri družstevných bytoch), vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva.
 • Vypracovanie zmlúv advokátom ( autorizované zmluvy) – po dohode.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti za asistencie nášho makléra, ktorý je nápomocný pri odpise stavov jednotlivých meračov médií (voda, plyn, elektrina, merače tepla).
 • V neposlednom rade vám poskytneme užitočné rady čo robiť po úspešnej kúpe nehnuteľnosti (kde sa prihlásiť, v akej lehote a pod.).

Hradíme tieto poplatky:

 • -správny poplatok vo výške 266,- eur za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • -notárske poplatky za overenie podpisov na kúpnych zmluvách (12 ks podpisov)
 • -výber LV na právne účely v počte 1 kus

Ďalšie doplnkové služby, ktoré ponúkame:

 • -pomoc pri vybavení hypotekárneho úveru
 • -zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku
 • -zabezpečenie vypracovania energetického certifikátu budov
 • -právne poradenstvo

Služby pre PRENAJÍMATEĽOV:

 • Pridelenie osobného makléra, ktorý sa bude venovať prenájmu vašej nehnuteľnosti a bude vás sprevádzať celým procesom.
 • Vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky osobným maklérom.
 • Prezentácia a inzercia vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke a na najnavštevovanejších platených aj neplatených realitných internetových portáloch.
 • Platené odkazy vo vyhľadávačoch (Google kampaň), vyhotovenie newslettru a využitie ďalších podporných marketingových nástrojov (po dohode).
 • Prioritné oslovenie klientov z našej databázy dopytujúcich ešte pred samotným zverejnením ponuky.
 • Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť vám prideleným osobným maklérom.
 • Kvalitný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie všetkých dokumentov – nájomná/podnájomná zmluva, preberací protokol, plná moc.
 • Úhrada notárskych poplatkov a poplatku za výber LV na právne účely.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti za asistencie nášho makléra, ktorý je nápomocný pri odpise stavov jednotlivých meračov médií (voda, plyn, elektrina, merače tepla).
 • V neposlednom rade vám poskytneme užitočné rady čo robiť po úspešnom prenájme vašej nehnuteľnosti (kde sa prihlásiť, v akej lehote a pod.).
Ďalšie doplnkové služby, ktoré ponúkame:
 • právne poradenstvo
 • property servis (po dohode)