služby profesionálneho fotografa

 • nafotenie Vašej nehnuteľnosti profesionálnym fotografom
 • tvorba videoprezentácií

služby architekta:

 • konzultácie, návrhy/vizualizácie interiérov a exteriérov, realizačné projekty, drobné úpravy a rekonštrukcie bytov, rodinných domov, kancelárií
 • technický dozor – kontrola a usmerňovanie remeselných prác
 • realizáciu týchto služieb Vám zabezpečia architekti, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú

služby interiérového dizajnéra:

 • náš interiérový dizajnér vytvorí pre Vás návrh šitý na mieru, presne podľa Vašich predstáv, vypracuje Vám kompletný interiérový návrh a zabezpečí dodanie všetkých súčastí, vrátane výberu farieb a povrchovej úpravy stien, bytového textilu, osvetľovacích telies a ďalších doplnkov do interiéru
 • pravidelná konzultácia s remeselníkmi, odborný dozor a kontrola vrátane koordinácie remeselných prác

služby renomovanej advokátskej kancelárie:

 • poskytované v cudzom jazyku (AJ, NJ), vrátane vyhotovenia zmluvných dokumentov v týchto jazykoch, vrátane zastupovania na pojednávaniach na súdoch všetkých stupňov na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí

služby geodetickej kancelárie:

 • 3D laserové skenovanie
 • geodetické a mapovacie práce
 • geometrické plány (na zameranie stavby, na majetkovo-právne vysporiadanie, na rozdelenie pozemkov, na vyznačenie vecného bremena, na vyňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy), identifikácia pozemkov, vytyčovanie hraníc pozemkov
 • inžinierska geodézia a geológia
 • letecká fotogrametria a lidarové meranie

výkup nehnuteľností do 24 hodín (aj zadĺžené alebo v exekúcií):

 • najvyššia možná cena
 • diskrétne a spoľahlivo