Kúpu bytu som riešil prvýkrát vo svojom živote a preto obavy ohľadom toho, ako a  čo riešiť boli namieste.  

Poďakovanie patrí maklérke pani Vasilovej a pánovi Beňovi, ktorí ma sprevádzali pre mňa týmto náročným procesom.  Ďakujem!