Služby pre predávajúcich:

 • Vyhotovenie fotodokumentácie a výstižného popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim maklérom.
 • Nastavenie predajnej ceny.
 • Nastavenie stratégie predaja nehnuteľnosti – vždy zohľadňujeme vaše potreby a záujmy.
 • Prezentácia a inzercia vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke a na najnavštevovanejších realitných internetových portáloch.
 • Prioritné oslovenie klientov z našej databázy dopytujúcich ešte pred samotným zverejnením ponuky.
 • Spolupráca s vybranými realitnými kanceláriami pri hľadaní vhodného kupujúceho.
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov.
 • Pravidelne vás informujeme o všetkých záujmoch o vašu nehnuteľnosť.
 • Kvalitný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju alebo prevodu členských práv (pri družstevných bytoch), vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Hradíme tieto poplatky:
  • správny poplatok vo výške 66,- eur za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
  • notárske poplatky za overenie podpisov na kúpnych zmluvách (12 ks podpisov)
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti za asistencie nášho makléra, ktorý je nápomocný pri odpise stavov jednotlivých meračov médií (voda, plyn, elektrina, merače tepla).
 • V neposlednom rade vám poskytneme užitočné rady čo robiť po úspešnej kúpe nehnuteľnosti (kde sa prihlásiť, v akej lehote a pod.).

Služby pre prenajímateľov:

 • Vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim maklérom.
 • Prezentácia a inzercia vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke a na najnavštevovanejších platených aj neplatených realitných internetových portáloch.
 • Prioritné oslovenie klientov z našej databázy dopytujúcich ešte pred samotným zverejnením ponuky.
 • Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť vám prideleným maklérom.
 • Kvalitný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie všetkých dokumentov – nájomná/podnájomná zmluva, preberací protokol, plná moc.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti za asistencie nášho makléra, ktorý je nápomocný pri odpise stavov jednotlivých meračov médií (voda, plyn, elektrina, merače tepla).
 • V neposlednom rade vám poskytneme užitočné rady čo robiť po úspešnom prenájme vašej nehnuteľnosti (kde sa prihlásiť, v akej lehote a pod.).