0948 070 050

Ak ste sa rozhodli predať svoju nehnuteľnosť je dobré obrátiť sa na profesionálov ktorí vám pomôžu a zabezpečia všetko potrebné. Spoluprácou s nami získate spoľahlivého partnera.


Na základe osobnej obhliadky nastavíme vhodnú predajnú cenu a stratégiu, poradíme s prípravami na predaj, drobnými opravami a podobne. A to všetko s ohľadom na vaše potreby, záujmy a možnosti. Vyhotovíme fotodokumentáciu a výstižný popis vašej nehnuteľnosti, ktorú prioritne ponúkneme klientom z našej internej databázy. Inzerát budeme prezentovať na našej webovej stránke a najnavštevovanejších realitných portáloch.


Po dohode, môžeme využiť aj ďalšie marketingové nástroje ako fotografie od profesionálneho fotografa, platené odkazy vo vyhľadávačoch, či príspevky na sociálnych sieťach, e-mailový newsletter, inzercia v printových médiách, homestageing, video obhliadka, video z drona a mnohé ďalšie.


Váš osobný maklér s podporou celého tímu profesionálov z oblastí stavebníctva, architektúry, financií, Vás bude sprevádzať celým procesom predaja, aktívne vyhľadávať vhodných kupujúcich, a bude nápomocný aj pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti a odpise meračov médií, prihlasovaní a odhlasovaní u dodávateľov energií a ostatný ch úkonoch po úspešnom predaji. Taktiež Vám zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných zmlúv, dohľad nad finančným vyrovnaním či služby hypotekárneho špecialistu.


ELITEREAL s. r. o.

Realitná únia SR

Predaj a kúpa nehnuteľností sú záležitosťou, ktorej sa väčšinou venujeme iba niekoľkokrát v živote. Z toho dôvodu je dobré obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám poradia a pomôžu nakoľko si to vyžaduje profesionálny prístup, serióznosť, spoľahlivosť a dôveru.
Náš tím vás touto cestou bude rád sprevádzať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.