0948 070 050

Vlastníte nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju prenajať?


Ak sa rozhodnete pre našu kanceláriu s prenájmom vašej nehnuteľnosti vám radi pomôžeme. • Vyhotovíme fotodokumentáciu a popis nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky

 • Inzerát zverejníme na našej webovej stránke a na najnavštevovanejších realitných portáloch

 • Oslovíme preverených klientov z našej databázy

 • Aktívne vyhľadáme a kontaktujeme potenciálnych záujemcov o vašu nehnuteľnosť

 • Po dohode s vami disponujeme kľúčmi od nehnuteľnosti, aby sme mohli realizovať obhliadky aj v prípade vašej nedostupnosti

 • Obhliadky vykonávame len s reálnymi záujemcami

 • Bezplatný právny servis v rámci ktorého pripravíme všetky potrebné dokumenty k prenájmu vašej nehnuteľnosti

 • Dohliadneme na finančne vyrovnanie.

 • Váš maklér bude nápomocný pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti, a pri odpise stavov jednotlivých meračov médií (voda, plyn, elektrina, merače tepla)

 • V neposlednom rade Vám poradíme vám, čo robiť po úspešnom prenájme vašej nehnuteľnosti (kde sa treba prihlásiť, v akej lehote a pod.)
Patríte medzi tých, korí sú časovo zaneprázdnení a nemajú čas na hľadanie vhodného nájomcu? Chcete sa vyhnúť zbytočným obhliadkam s nevyhovujúcimi záujemcami?


Vyskúšajte našu službu - agent hľadajúceho.


Získate tak osobného makléra – agenta ktorý : • bude nanalyzovať vaše potreby a nastaví kritéria pre hľadanie

 • vie akého nájomcu konkrétne hľadáte

 • chce vám prenajať vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu

 • zastupovať a hájiť vaše záujmy

 • absolvovať ohliadky vašej nehnuteľnosti s vyselektovanými vhodnými záujemcami spĺňajúcimi vaše požiadavky (a to aj bez vašej prítomnosti)

 • eliminovať nevhodných záujemcov

 • ale najmä - ušetriť vám čas vyhľadávaním vhodného nájomcu

 • samozrejmosťou je právny servis, asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti a odpise stavov meračov jednotlivých médií
Ponúkame aj takzvaný property service - starostlivosť o nehnuteľnosť. Táto služba zahŕňa všetky úkony spojené s vašim prenájmom , ako vyberanie pošty, dohľad nad platbami, riešenie prípadných problémov, alebo opráv a podobne.


Viac o tejto službe vám radi odprezentujeme osobne u nás v kancelárii.

ELITEREAL s. r. o.

Realitná únia SR

Predaj a kúpa nehnuteľností sú záležitosťou, ktorej sa väčšinou venujeme iba niekoľkokrát v živote. Z toho dôvodu je dobré obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám poradia a pomôžu nakoľko si to vyžaduje profesionálny prístup, serióznosť, spoľahlivosť a dôveru.
Náš tím vás touto cestou bude rád sprevádzať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.